Chỉ số P/B (Price-to-Book Ratio)

0
2828

Chỉ số P/B (Price-to-Book Ratio) : Tỷ lệ giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách được dùng để so sánh thị giá cổ phiếu (Price) với giá trị ghi sổ (Book value) của nó. P/B là công cụ phân tích giúp các nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu có giá rẻ mà thị trường ít quan tâm. P/B nhỏ hơn 1 có ý nghĩa là: DN đang bán cổ phần với mức giá thấp hơn giá trị ghi số của nó. Điều này cũng có thể hiểu là giá trị tài sản của công ty đã bị thổi phồng quá mức hoặc thu nhập trên tài sản của công ty là quá thấp. Ngược lại, nếu P/B lớn hơn 1 tức là giá thị trường của cổ phiếu cao hơn giá trị ghi sổ thì công ty đang làm ăn khá tốt và thu nhập trên tài sản cao. Chỉ số P/B sẽ rất hữu ích khi xem xét đối với các công ty tài chính hoặc công ty có giá trị tài sản tương đối lớn.  NĐT thường sử dụng chỉ số này kết hợp với một vài chỉ số khác như chỉ số P/E để có được kết quả phân tích thêm chính xác hơn.

Cách xác định:

P/B= giá cổ phiếu/ (Book value/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân)

Với: Book value = Total assets – Intangible assets and liabilities

P/B = Giá cổ phiếu / (Tổng giá trị tài sản – giá trị tài sản vô hình – nợ)

Đọc thêm  Giá trị sổ sách (BVPS)

Tỷ lệ này được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó.

Giá trị sổ sách (Giá trị ghi sổ) là tổng giá trị của toàn bộ tài sản (tiền, nhà xưởng, trang thiết bị, vật liệu, v.v…) được ghi trên sổ kế toán trừ đi tất cả các khoản nợ và không bao gồm lãi.

Ví dụ:
Giả sử một công ty có giá trị tài sản (Assets) ghi trên bảng cân đối kế toán là 10 tỷ VND, tổng nợ (Debt) là 4 tỷ VND, như vậy giá trị sổ sách (Book value) của công ty là 6 tỷ VND.
Hiện tại công ty có tổng cộng 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khi đó giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu là = 6 tỷ VND / 1 triệu CP = 6.000 VND.
Nếu giá thị trường của cổ phiếu đang là 18.000 VND, thì P/B của nó được tính như sau:  P/B = 18.000/6.000 = 3

Dưới đây là P/B của HPG tra cứu và tính được trên trang web tài chính cafef.vn:

Chỉ số P/B