Chỉ số P/E

0
3778

Chỉ số P/E (Price/EPS) đo lường mối quan hệ giữa thị giá – giá thị trường(P) và thu nhập của mỗi cổ phiếu(EPS). Trong đó, giá thị trường (Market Price – P) là giá của cổ phiếu đang được mua bán ở thời điểm hiện tại; thu nhập của mỗi cổ phiếu(Earning Per Share) là phần lợi nhuận sau thuế mà công ty chia cho các cổ đông thường trong năm tài chính gần nhất. P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu. Nếu hệ số P/E cao thì điều đó có nghĩa là người đầu tư dự kiến tốc độ tăng cổ tức cao trong tương lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên người đầu tư thoả mãn với tỷ suất thấp. Hệ số P/E là một trong những chỉ số phân tích quan trọng, quyết định đến việc lựa chọn mã cổ phiếu của NĐT.

Hệ số P/E thấp mang ý nghĩa sau:

  • Giá cổ phiếu đang ở mức thấp (và có khả năng tăng lên)
  • Lợi nhuận trên một cổ phần (EPS) đang ở mức cao
  • Hoặc có thể công ty đang có vấn đề về tài chính, có nguy cơ vỡ nợ, phá sản

Hệ số P/E rất có ích cho việc định giá cổ phiếu, bằng cách nhân ngược lại: lấy giá trị hệ số P/E được công bố nhân với EPS của công ty.

Đọc thêm  Chỉ số P/B (Price-to-Book Ratio)

Cách xác định:

P/E = Price / EPS cuối năm

Chỉ số P/E (Price/EPS)

Trong đó:
Price : Giá cổ phiếu đang được mua bán ở thời điểm hiện tại
EPS : (Earning Per Share) Thu nhập trên mỗi cổ phiếu, được tính bằng cách lấy Lợi nhuận sau thuế chia cho số cổ phiếu đang lưu hành.

P/E được tính toán dựa trên cơ sở số liệu của công ty trong vòng một năm. Tuy nhiên, do lợi nhuận của công ty chịu tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, nên có thể lên cao, xuống thấp bất thường. Vì vậy hệ số P/E cũng có thể biến động đột ngột giữa các thời kỳ.

Do vậy khi đưa ra quyết định đầu tư, cần xem xét P/E không chỉ trong một năm mà còn trong nhiều năm trước, hoặc so sánh P/E của công ty này với công ty khác trong cùng ngành hay trong cùng một nền kinh tế có nhiều điểm tương đồng. Hoặc đối với các công ty lớn và mang tính hội nhập cao có thể so sánh với các công ty cùng ngành ở các nước trong khu vực.

Dưới đây là P/E của HPG tra cứu được trên trang web tài chính cafef.vn:

Chỉ số P/E (Price/EPS)1

 

 

 

Chungkhoanviet.net