[Cổ phiếu] CTR – tiếp tục xu hướng tăng

0
1238
#Topcophieu – hãy chọn cổ phiếu mạnh nhất thị trường
CTR đã trong giai đoạn tăng giá cao nhất mọi thời đại. trong giai đoạn tăng CTR có tuần giảm điểm với khối lượng thấp, và tuần sau bật trở lại, đó là biểu hiện của việc xu hướng tiếp diễn.
CTR điểm mua 48.x
Đọc thêm  Định giá bất động sản theo phương pháp thặng dư