[CỔ PHIẾU] TCM – break trên nền rũ bỏ

0
1532
#Topcophieu – hãy chọn cổ phiếu mạnh nhất thị trường
– Tăng trưởng lợi nhuận 2 gần nhất lần lượt là 56.1% và 46.6%
– TCM có đà tăng rõ nét trước đó (tăng trên 100% từ đáy), sau đó tạo nền rũ bỏ ở vùng giá, và break khỏi vùng kháng cự yếu 25.x
TCM cho điểm mua 25.x
Đọc thêm  Định giá bất động sản theo phương pháp thặng dư