FPT – Triển vọng tăng trưởng tích cực và giá đỉnh cao nhất mọi thời đại

0
469

Cập nhật kết quả kinh doanh (KBSV)

Kế hoạch LNTT 2021 tăng 18% YoY.1Q2021, doanh thu tăng 14% Yoy, LNTT tăng 22% YoY.

Kế hoạch LNTT 2021 tăng 18% YoY.1Q2021, doanh thu tăng 14% Yoy, LNTT tăng 22% YoY—FPT tiếp tục đặt kế hoạch duy trì tăng trưởng tương tự các năm gần đây với doanh thu đạt 29,830 tỷ VND,tăng 16.4% YoY; LNST đạt 6,210 tỷ VND tăng 18% YoY.Cụ thể về từng mảng kinh doanh, doanh thu và LNTT khối công nghệ lần lượt tăng 16.8% YoY và 21.6% YoY trong đó doanh thu chuyển đổi số kì vọng tăng từ 30-40% YoY với đóng góp chính từ thị trường nước ngoài (+50% YoY); Đối với mảng công nghệ thông tin trong nước, FPT kì vọng cải thiện biên lợi nhuận ròng lên trên 10% nhờ giảm tỷ trọng phần cứng, gia tăng tỷ trọng sản xuất phần mềm và các sản phẩm Made by FPT. Doanh thu và LNTT mảng viễn thông tăng 10.8% YoY và 14.8% YoY với động lực từ tăng trưởng Broadband -15-18% tăng trưởng lợi nhuận trong 3 năm tới. Mảng giáo dục & đầu tư đặt kế hoạch tăng 53.9% doanh thu và 16.6% YoY LNTT. Kết thúc 1Q2021, doanh thu tăng 14% YoY, LNTT tăng 22% YoY.

Tuyển mới khoảng 7,000 nhân lực trong năm 2021

Tuyển mới khoảng 7,000 nhân lực trong năm 2021—Với triển vọng tăng trưởng cao, FPT sẽ thực hiện tuyển mới 7,000 nhân lực trong năm 2021 để đáp ứng nhu cầu công việc. Có thể thấy, đảm bảo nguồn nhân lực sẽ là vấn đề lớn cho câu chuyện tăng trưởng của FPT trong dài hạn. Ngoài ra, lãnh đạo FPT chia sẻ trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguồn thu của các đối tác phần nào bị thu hẹp khiến phát sinh rủi ro nguồn thu của các dự án triển khai không được đảm bảo.

Đọc thêm  TCB - Ngân hàng tư nhân số 1 Việt Nam

Thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt 20% và cổ tức bằng cổphiếu 15% cho năm 2020

Thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt 20% và cổ tức bằng cổ phiếu 15% cho năm 2020—ĐHCĐ thông qua phương án chia 20% cổ tức tiền mặt năm 2020 trong đó 10% đã được chi trả trong năm 2020, phần còn lại dự kiến trả trong 2Q2021; thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Bên cạnh đó, FPT dự kiến tiếp tục chia cổ tức bằng tiền mặt 20% cho năm 2021.

Về kỹ thuật:

FPT đang trong xu hướng tăng giá rất tốt, giá ở vùng cao nhất mọi thời đại, và đang có tín hiệu tạo nền giá trên chart tuần.

 

 

Bình luận

avatar