KHÓA HỌC TƯ DUY – THỰC HÀNH ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

0
575

Khóa học toàn diện giúp nhà đầu tư hiểu về nguyên lý giá cả vận động trên thị trường chứng khoán. 

Sử dụng các công cụ phân tích vĩ mô, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đúng vị trí, đúng cổ phiếu, đúng “liều lượng”.

Các kỹ năng về phân tích cơ bản, đọc hiểu báo cáo tài chính, kiểm tra vĩ mô, phân tích liên thị trường, phân tích kỹ thuật, quản trị tài khoản.

Phần 1: Nguyên lý vận hành giá cả thị trường

 1. Giá thị trường vận động quanh giá trị
 2. Giá trị xác định bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu
 3. Dòng tiền tương lai ước tính
 4. Tỷ lệ chiết khấu (mô hình đa nhân tố, mô hình CAPM)
 5. Hệ số Beta – phản ứng của doanh nghiệp trước các thay đổi vĩ mô
 6. Tư duy chiến lược đầu tư và lựa chọn nhóm cổ phiếu, phân bổ danh mục

Phần 2: Phân tích cơ bản

1.Quy trình phân tích doanh nghiệp

 • Lịch sử hình thành
 • Hoạt động kinh doanh
 • Phân tích tài chính
 • Triển vọng rủi ro

2.Đọc hiểu báo cáo tài chính

Nguyên tắc đọc hiểu báo cáo tài chính dưới góc độ nhà đầu tư, nguyên lý 80 – 20

 • Tập trung vào các tài sản kinh doanh
 • Tập trung vào các khoản mục có tỷ trọng lớn
 • Tập trung vào các khoản mục có sự thay đổi
 • So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành

3. Các dấu hiệu về sự chuyển dịch doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính

 • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế
 • Tăng trưởng tài sản cố định
 •  Tăng biên lợi nhuận gộp
 • Tăng trưởng hàng tồn kho
 • Tăng trưởng người mua trả tiền trước, doanh thu chưa thực hiện dài hạn

Phần 3: Phân tích kỹ thuật

 1. Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật bổ trợ cho nhau
 2. Lý thuyết Dow
 3. Mối quan hệ giá cả và khối Lượng
 4. Phương Pháp Wyckoff
 5. Các công cụ trong phân tích kỹ thuật 

Phần 4: Quản trị tài khoản

  1. Quản trị vốn
  2. Quản trị cảm xúc

Hình thức học

 • Hình thức học: online qua Zoom, youtube, Facebook
 • Thời gian học: Buổi tối từ 19h30 đến 21h30

Hình thức đóng phí

 • Học viên đóng  học phí qua tài khoản ngân hàng
 • Chủ TK: Bùi Công Chiến
 • STK: 0711000239403
 • Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân

Liên hệ:

 • Bùi Công Chiến
 • SĐT/Zalo: 0964.299.688
 • Mail: buicongchien.vn@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here