KHÓA HỌC TƯ DUY THỰC HÀNH ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

0
2528

Phần 1: Nguyên lý vận hành giá cả thị trường

 1. Giá thị trường vận động quanh giá trị
 2. Giá trị xác định bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu
 3. Dòng tiền tương lai ước tính
 4. Tỷ lệ chiết khấu (mô hình đa nhân tố, mô hình CAPM)
 5. Hệ số Beta – phản ứng của doanh nghiệp trước các thay đổi vĩ mô
 6. Tư duy chiến lược đầu tư và lựa chọn nhóm cổ phiếu, phân bổ danh mục

Phần 2: Phân tích doanh nghiệp

1. Quy trình phân tích doanh nghiệp

  • Lịch sử hình thành
  • Hoạt động kinh doanh
  • Phân tích tài chính
  • Triển vọng rủi ro

2. Đọc hiểu báo cáo tài chính

Nguyên tắc đọc hiểu báo cáo tài chính dưới góc độ nhà đầu tư, nguyên lý 80 – 20

 • Tập trung vào các tài sản kinh doanh
 • Tập trung vào các khoản mục có tỷ trọng lớn
 •  Tập trung vào các khoản mục có sự thay đổi
 • So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành
Đọc thêm  Nguyên nhân thật sự làm thay đổi giá tài sản trong nền kinh tế

3. Các dấu hiệu về sự chuyển dịch doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính

 • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế
 • Tăng trưởng tài sản cố định
 • Tăng biên lợi nhuận gộp
 • Tăng trưởng hàng tồn kho
 • Tăng trưởng người mua trả tiền trước, doanh thu chưa thực hiện dài hạn

Phần 3: Kiểm tra vĩ mô

1. Phân tích liên thị trường 2. Các biến số vĩ mô cần chú ý

Phần 4: Phân tích kỹ thuật

1. Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật bổ trợ cho nhau

2. Lý thuyết Dow

3. Mối quan hệ giá cả và khối Lượng

4. Phương Pháp Wyckoff

5. Các công cụ trong phân tích kỹ thuật

Phần 5: Quản trị tài khoản

1. Quản trị vốn

2. Quản trị cảm xúc

Học phí: 7.000.000/người

 • Hình thức học: online qua Zoom, youtube, Facebook
 • Thời gian học: Buổi tối từ 19h30 đến 21h30

Hình thức đóng phí

 • Học viên đóng  học phí qua tài khoản ngân hàng
 • Chủ TK: Bùi Công Chiến
 • STK: 0711000239403
 • Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân

Liên hệ:

 • Bùi Công Chiến
 • SĐT/Zalo: 0964.299.688
 • Mail: buicongchien.vn@gmail.com