Trang chủ Kiến thức nâng cao

Kiến thức nâng cao

Nguyên nhân thật sự làm thay đổi giá tài sản trong nền kinh tế

Nguyên nhân thật sự làm thay đổi giá cả trong nền kinh tế là tiền tệ. Khi NHTW bơm tiền sẽ làm giá các tài sản tăng lên, ngược lại khi NHTW hút tiền về sẽ làm giá các tài sản giảm xuống.

Cách tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng

Đầu tư cổ phiếu tăng trưởng là một trong những chiến lược phổ biến nhất mang lại hiệu quả nhất, giải ngân...

Định giá bất động sản theo phương pháp thặng dư

Tài sản lớn nhất của doanh nghiệp bds các bds, để định giá được doanh nghiệp bds bạn cần phải biết cách định giá...

Bộ tiêu chí lựa chọn cổ phiếu CANSLIM

Bộ tiêu chí đầu tư CANSLIM  rất nổi tiếng trên thế giới, được phát triển bởi William J. O’Neil, bộ tiêu chí này được...

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

error: Content is protected !!