Mẫu hình Engulfing

0
3806

Mẫu hình Engulfing (hay còn gọi là mẫu hình nhấn chìm) là sự kết hợp của của 2 cây nến có màu sắc đối lập nhau. Cây nến sau có khoảng trống tăng/giảm giá so với giá đóng cửa của cây nến trước và cây nến sau bao trọn thân của cây nến trước.

Hình dưới đây minh họa đặc điểm của mẫu hình Engulfing

Mẫu hình nến Engulfing

Có 3 tiêu chuẩn đối với mẫu hình Engulfing như sau:

  1. Thị trường phải trong một xu hướng rõ ràng tăng giá hoặc giảm giá, thậm chí có thể là xu hướng ngắn hạn.
  2. Hai cây nến tạo thành mẫu hình Engulfing. Thân nến thứ 2 phải áp đảo hoàn toàn thân nến trước đó (Nó không cần phải lấn át những bóng nến).
  3. Thân nến thứ 2 của mẫu hình cần phải có màu đối lập với thân nến đầu tiên (Ngoại lệ của quy tắc này là nếu thân nến đầu tiên của mẫu hình nhỏ gần như là một Doji hoặc Doji). Do đó, sau một xu hướng giảm giá kéo dài, một thân nến đỏ nhỏ xíu bị áp đảo hoàn toàn bởi thân nến xanh rất lớn có thể là một sự đảo chiều ở đáy. Trong một xu hướng tăng giá, một thân nến xanh bị lấn át bởi một thân nến đen rất lớn có thể là mẫu đảo chiều giảm giá.

Mẫu hình Engulfing cho tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy, ta xét 2 trường hợp đảo chiều tăng và giảm sau đây:

Mẫu hình Engulfing tăng (Bullish Engulfing Pattern)

Engulfing tăng

Mẫu hình Engulfing tăng hình thành khi một cây nến to màu xanh xuất hiện và bao trùm toàn bộ cây nến nhỏ màu đỏ trước đó. Mẫu hình này báo hiệu khả năng tăng giá rất lớn nếu mẫu hình này xuất hiện sau một xu hướng giảm điểm mạnh. Ví dụ dưới đây minh họa cho mẫu hình Engulfing tăng hình thành sau một xu hướng giảm mạnh.

Bullist Engulfing

Mẫu hình Engulfing giảm (Bearish Engulfing Pattern)

Engulfing giam

Mẫu hình Engulfing giảm hình thành khi một nến to màu đỏ xuất hiện và bao trùm toàn bộ cây nến nhỏ màu xanh trước đó. Mẫu hình này báo hiệu khả năng giảm là rất lớn nếu xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh. Hình dưới đây minh họa cho mẫu hình Engulfing xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh.

bearish Engulfing