Mẫu hình khoảng trống

0
2753

Khái niệm về mẫu hình khoảng trống (Windows/Gaps)

Mẫu hình khoảng trống hay còn gọi là mẫu hình Windows hay Gaps là một mẫu hình quan trọng xuất hiện thường xuyên trên đồ thị nến Candlesticks. Mẫu hình khoảng trống xuất hiện trong hai trường hợp giá lên và giá xuống. Khi mức giá thấp nhất của ngày hôm sau cao hơn mức giá cao nhất của ngày hôm trước (Trường hợp này người ta gọi là khoảng trống tăng giá – Gaps up). Khi mức giá cao nhất của ngày hôm sau thấp hơn mức giá thấp nhất của ngày hôm trước (Người ta gọi là khoảng trống giảm giá – Gaps down).

Mẫu hình khoảng trống là một mẫu hình đặc biệt vì tại khoảng trống này không có cổ phiếu nào được khớp lệnh. Khi 2 cây nến tạo ra một khoảng trống (Gaps) thì nó tạo ra một ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự tùy theo nó là khoảng trống tăng giá hay giảm giá:

Hỗ trợ (Support): Khi hai cây nến tạo ra 1 khoảng trống tăng giá thì khoảng trống đó  đóng vai trò như là một ngưỡng hỗ trợ.

Kháng cự (Resistance): Khi hai cây nến tạo  ra 1 khoảng trống giảm giá thì khoảng trống đó đóng vai trò như là một ngưỡng kháng cự.

Đọc thêm  Mẫu hình mây đen che phủ

Ví dụ minh họa khoảng trống tăng (Rising windows)

Thông thường sau 1 khoảng trống thì đường giá sẽ có khuynh hướng lấp đầy khoảng trống đó, đây là 1 hiện tượng rất thường xảy ra. Hãy tưởng tượng khoảng trống như là 1 lỗ thủng trên bức tranh đồ thị giá và chúng ta cần phải khoả lấp lỗ thủng đó. Thông thường sau khi đường giá lấp đầy khoảng trống thì nó có khuynh hướng tiếp tục tiếp tục di chuyển theo hướng đã tạo ra khoảng trống trước đó.

Hình dưới đây minh họa cho một khoảng trống tăng giá, đường giá đã đảo chiều tăng giá trở lại (cùng chiều với hướng di chuyển đường giá tạo ra khoảng trống trước đó), sau khi khoảng trống được lấp đầy thì lúc này khoảng trống đóng vai trò như là ngưỡng hỗ trợ và giá có xu hướng tăng trở lại.

Mẫu hình Windows (Cửa sổ)

Ví dụ minh họa khoảng trống giảm (falling windows)

Biểu đồ dưới đây minh họa cho các trường hợp khoảng trống đóng vai trò như những ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Khoảng trống là vùng rất quan trọng trong đồ thị giá, chúng có thể giúp nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật tốt hơn trong việc tìm kiếm những vùng hỗ trợ và kháng cự. Nó cho ta biết vùng hỗ trợ và kháng cự làm việc như thế nào, và chúng ta có thể sử dụng chúng để xây dựng, điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình cho phù hợp. Mẫu hình khoảng trống là mẫu hình rất quan trọng trong mẫu hình nến mà NĐT cần lưu ý khi sử dụng với đồ thị Candlesticks.

Đọc thêm  Mẫu hình Morning star

Chungkhoanviet.net