Nguyên nhân thật sự làm thay đổi giá tài sản trong nền kinh tế

0
587

Nguyên nhân thật sự làm thay đổi giá cả trong nền kinh tế là tiền tệ. Khi NHTW bơm tiền sẽ làm giá các tài sản tăng lên, ngược lại khi NHTW hút tiền về sẽ làm giá các tài sản giảm xuống.

Để hiểu điều bạn bạn hãy nhìn sơ đồ tổng quát sau:

Sơ đồ mô tả tiền và tài sản trong nền kinh tế
Sơ đồ mô tả tiền và tài sản trong nền kinh tế

Trong nền kinh tế thì: TỔNG TIỀN = TỔNG HÀNG HÓA

Khi tiền và hàng hóa trao đổi với nhau tạo ra các giao dịch, giao dịch chính là hạt nhân quan trọng nhất của nền kinh tế.

Nếu chúng ta lấy tổng lượng tiền trong nền kinh tế chia cho tổng hàng hóa, thì đó chính là giá cả của hàng hóa. Sự thay đổi giá cả hàng hóa trong nền kinh tế phụ thuộc vào sự thay đổi của tổng tiền và và tổng hàng hóa.

Sự thay đổi của hàng hóa phụ thuộc vào hiệu quả năng suất của nền kinh tế, nên biến số này chậm thay đổi, và mang tính dài hạn. Trong khi đó tổng tiền phụ thuộc việc bơm hút tiền của NHTW, và dễ thay đổi hơn hàng hóa, nên giá cả trong nền kinh tế biến động phụ thuộc nhiều vào tổng tiền.

Tổng tiền trong nền kinh tế thì bằng tiền mặt cộng với tín dụng, tín dụng chính là các khoản nợ vay, đây là nhân tố mà NHTW tác động để làm thay đổi tổng tiền trong nền kinh tế.

Khi NHTW bơm tiền làm tăng tín dụng, từ đó là tăng tổng tiền và giá cả hàng hóa tăng; ngược lại khi NHTW hút tiền làm giảm tín dụng từ đó làm giảm tổng tiền và làm giá cả hàng hóa giảm. Đây là phương trình tổng quan giải thích sự thay đổi giá các tài sản trong nền kinh tế.

Đọc thêm  Cỗ máy kiếm tiền Stanley Druckenmiller: Triết lý đằng sau huyền thoại gần như chưa từng thua lỗ- Phần 1

Ví dụ trong giai đoạn vừa FED liên tục giảm bảng cân đối và tăng lãi suất đó chính là hút tiền, đó là nguyên nhân chính khiến giá các tài sản trên toàn như chứng khoán, coin đều sụt giảm.

Đó là lý do tại sao bạn thấy tăng trưởng nền kinh tế việt nam quý 3 rất tốt nhưng ttck là vẫn bị giảm.

Phương trình trên cũng giải thích cách chống lạm phát, đó là khi giá cả hàng hóa tăng lên, thì NHTW sẽ hút tiền về để làm giảm giá cả hàng hóa và từ đó giảm lạm phát xuống.

 

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

CÁC TÌM KIẾM CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG

KHÓA HỌC CHỨNG KHOÁN

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here